Калкулатори за различни мерни единици

Кинетична енергия (Imperial)
Тегло в грейнове:  gr
Скорост в фута за сек:  fps
Енергия в Футпаундс:  ft/lbs

Кинетична Енергия (Metric)
Маса в грамове:  g
Скорост в метри за сек:  m/s
Енергия в Джаули: J

Маса
Грейнове:  gr
Грамове:  g
        
Налягане
Паунд за кв. инч:  psi
Килопаунд за кв. см.:  bar

Скорост
Фута за сек:  fps
Метри за сек:  m/s

Енергия
Футпаундс:  ft/lbs
Джаули:  J

Разстояние
Ярдове:  yd
Метри:  m